Pjesë e saldimit në një fabrikë të madhe automobilash

Fotot e fabrikës

fabrika_img__008

fabrika_img__009 fabrika_img__010

1

fabrika_img__012 fabrika_img__013 fabrika_img__014

fabrika_img__015 fabrika_img__016 fabrika_img__017

fabrika_img__018 fabrika_img__019 fabrika_img__020

fabrika_img__001 fabrika_img__002 fabrika_img__003

fabrika_img__004 fabrika_img__005

fabrika_img__006 fabrika_img__007

VIZIONI I KORPORATËS_img01